genel dil bilimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dilin yapısını, gelişme ve değişmesini karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-nel dil bi-li-mi