başkalaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başka bir varlığa, niteliğe dönüşmek, değişmek, farklılık kazanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Biçim değiştirmek, istihale etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kötüleşmek, bozulmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-ka-laş-mak