geçebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,-den"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-çe-bil-mek