açtırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Açmasını veya açılmasını sağlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Açtırmaya becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
aç-tı-ra-bil-mek