ne demek?

Normal zamanından sonra doğan (bebek); postmatüre

Tipi / Türü;

sıfat tıp

Hecelenişi / Hecelemesi;

geç-do-ğan