Birinci Çağ ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

En eski fosillerin oluşturduğu jeolojik zaman, paleozoik.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, jeoloji, özel"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Bi-rin-ci Çağ