güvensizlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güvensiz olma durumu, itimatsızlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "güvensizlik önergesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-ven-siz-lik