güvensizlik önergesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hükûmetin uygulamalarına karşı gösterilen itimatsızlığı belirten belge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-ven-siz-lik ö-ner-ge-si