gözyaşı kemiği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göz çukurunun ön kısmındaki ince, ufak, zarımsı kemik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz-ya-şı ke-mi-ği