deyyus ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karısının veya kendisine çok yakın bir kadının iffetsizliğine göz yuman "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,hakaret yollu"

kelimesinin kökeni; Arapça deyyūs̱

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sövgü sözü.

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem, hakaret yollu"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dey-yus