gözetici ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözetleme yapan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Koruyucu kimse

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Atletizmde ellişer metre aralıkla dönemeçlere dizilen en az dört gözlemciden her biri


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-ze-ti-ci