görünüşü kurtarmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir işi gereği gibi değil, yapılıyor dedirtmek için üstünkörü yapmak, zevahiri kurtarmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rü-nü-şü kur-tar-mak