ne demek?

bir şey üzerine karartı inmek, üzerine gölge gelmek

Hecelenişi / Hecelemesi;

göl-ge düş-mek