başlık parası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı bölgelerde, evlenirken damadın kaynatasına ödemesi gereken para veya mal, başlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-lık pa-ra-sı