göçer ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göçebe. "(Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan kimse veya topluluk)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "göçerkonar"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-çer