göçerkonar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Konargöçer. "(Göçebe bir hayat süren, bir yere sürekli yerleşmeyen aşiret, oba vb.)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-çer-ko-nar