ne demek?

Göçebe olma durumu; göçerlik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

İlişkili birleşik kelimeler;

"yarı göçebelik"

Hecelenişi / Hecelemesi;

gö-çe-be-lik

Bir toplumsal birliğin, yaşamak için gerekli kaynakları elde edebilmek üzere düzenli aralıklarla yer değiştirme geleneğinde veya alışkanlığında olması

Tipi / Türü;

toplum bilimi