göçebelik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göçebe olma durumu, göçerlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir toplumsal birliğin, yaşamak için gerekli kaynakları elde edebilmek üzere düzenli aralıklarla yer değiştirme geleneğinde veya alışkanlığında olması

Özelliği / Tipi / Türü; "toplum bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "yarı göçebelik"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-çe-be-lik