ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kıskandırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıs-kan-dı-ra-bil-mek