ne demek?

Dinsiz kimse

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim din bilimi

Kökeni;

"Farsça gebr"

Hecelenişi / Hecelemesi;

gâ-vur

Müslüman olmayan kimse

Tipi / Türü;

din bilimi

Kullanımı;

"Onca yıl gurbetin kahrını, gâvurun ağzının kokusunu çekmiştik."

Merhametsiz, acımasız olan

Tipi / Türü;

sıfat mecaz

Kullanımı;

"Gâvur bana bir at parası vermeden kalkıp gidecek mi?"

İnatçı olan

Tipi / Türü;

sıfat