gâvur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dinsiz kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,din bilgisi"

kelimesinin kökeni; Farsça gebr

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Müslüman olmayan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "din bilgisi"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Merhametsiz, acımasız

4. Anlamı (eş anlamlısı):

İnatçı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "gâvur baklası" "gâvur eziyeti" "gâvur icadı" "gâvur inadı" "Moskof gâvuru"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gâ-vur