gâvur icadı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Batı yapısı teknik eşyaya tutucu çevrelerin verdiği ad

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gâ-vur i-ca-dı