fil hastalığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çoğunlukla bacakların şişip fil ayağı biçimini almasıyla beliren bir hastalık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fil has-ta-lı-ğı
fil hastalığı