deskriptif ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tasvirî. "(Tasvir niteliğinde olan, tasvirle ilgili)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca descriptif


Hecelenişi / Hecelemesi;
desk-rip-tif