arsızlık etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

utanmadan, sıkılmadan, yüzsüzce davranmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

açgözlü davranmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ar-sız-lık et-mek