ne demek?

Verilmiş bir yargıyı kaldırma, bozma

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hukuk

Kökeni;

"Arapça fesḫ"

Kullanımı;

"Fesih kararı."

İlişkili birleşik kelimeler;

"feshetmek""fesholmak"

Hecelenişi / Hecelemesi;

fe-sih

Dağıtma, dağıtılma; lağıv

Kullanımı;

"Parlamentonun feshi."