feshetmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Verilmiş bir yargıyı kaldırmak, bozmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

kelimesinin kökeni; Arapça fesḫ + Türkçe etmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kapatmak, dağıtmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
fes-het-mek