fesholmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Verilmiş bir yargı kaldırılmak, bozulmak

kelimesinin kökeni; Arapça fesḫ + Türkçe olmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kapatılmak, dağıtılmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
fes-hol-mak