eziyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Zulüm. "(güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça eẕiyyet

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıkıntı veya güçlük

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "gâvur eziyeti"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-zi-yet