ekonomik ambargo ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cezalandırmak amacıyla bir ülkeye ekonomik alanda yaptırım uygulama

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ko-no-mik am-bar-go