esmayışerife ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Esmayıhüsna

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,din bilgisi"

kelimesinin kökeni; Arapça esmā + şerīfe


Hecelenişi / Hecelemesi;
es-ma-yı-şe-ri-fe