erozyona uğramak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

aşınmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

değer veya saygınlık kaybetmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-roz-yo-na uğ-ra-mak