ne demek?

Elipsoitle ilgili, elipsoit biçiminde olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat matematik

Kökeni;

"Fransızca ellipsoïdal"

Hecelenişi / Hecelemesi;

elip-so-idal