elipsoidal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elipsoitle ilgili, elipsoit biçiminde olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,matematik"

kelimesinin kökeni; Fransızca ellipsoïdal


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lip-so-idal