ev sahipliği yapmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

konukları güler yüzlü davranıp iyi ağırlamak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

herhangi bir toplantının veya etkinliğin düzenlenmesi için gerekli hazırlıkları üstlenerek gerçekleştirmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ev sa-hip-li-ği yap-mak