elektrofon ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fonograf kayıtlarını okumak ve elektrik akımının aracılığıyla yükselterek sese çevirmek için gerekli araçları içinde toplayan cihaz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca électrophone


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-ro-fon