elektrik çarpması ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Canlının akım geçen tele dokunması sonunda şiddetle sarsılması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-rik çarp-ma-sı