edebiyatsever ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Edebiyata tutkun

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça edebiyyāt + Türkçe sever


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-de-bi-yat-se-ver