anlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi edinmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sorup öğrenmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğru ve yerinde bulmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinin duygularını, istek ve düşüncelerini sezebilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şey hakkında bilgisi bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-den"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Yarar sağlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, -den"


Hecelenişi / Hecelemesi;
an-la-mak