ne demek?

Bütün edebî hareketleri ve dönemleri, yazarları, şairleri, dil ve üslup özelliklerini açıklayan bilim dalı veya kitap; yazın tarihi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Edebiyat tarihinde ise onun adına hiçbir türlü rastlayamazsınız."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ede-bi-yat ta-ri-hi