edebiyat tarihi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bütün edebî hareketleri ve dönemleri, yazarları, şairleri, dil ve üslup özelliklerini açıklayan bilim dalı veya kitap, yazın tarihi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-de-bi-yat ta-ri-hi