eşik veya eşiğini atlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

herhangi bir konuyu doyasıya yaşayarak belli bir olgunluğa ulaşmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

engelleri aşmak, zorlukları yenmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-şik ve-ya eşi-ği-ni at-la-mak