duvak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gelinin başını, bazen de yüzünü örten dantel veya tülden örtü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Küp, tandır, baca vb.nin taş veya topraktan yapılmış kapağı

Özelliği / Tipi / Türü; "halk ağzında"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeni doğan bazı bebeklerin doğduğu zaman başlarını çevreleyen zar

İlişkili birleşik kelimeler; "duvak düşkünü"

Hecelenişi / Hecelemesi;
du-vak