dutgiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dut, incir vb. cinsleri içine alan iki çeneklilerden bir bitki familyası. "(Moraceae)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dut-gil-ler
dutgiller