dramatize ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Radyo, televizyon veya sahne oyunu biçimine getirilen "(edebî eser)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca dramatisé

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Olduğundan daha acıklı, abartılı bir biçimde ortaya konulan "(olay)"

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
d-ra-ma-ti-ze