doruk toplantısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Devlet katındaki en yetkili kişilerin bir araya gelerek yaptıkları görüşme, zirve toplantısı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ruk top-lan-tı-sı