dizge ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, meslek, sistem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, felsefe"

İlişkili birleşik kelimeler; "adlar dizgesi" "terimler dizgesi" "yazılım dizgesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
diz-ge