adlar dizgesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli bir alan için bağlayıcı olan adlandırmaların bütünü, nomanklatür

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ad-lar diz-ge-si