divan edebiyatı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

XIII-XIX. yüzyıllar arasında dil, konu, işleniş bakımından Arap, Fars etkisi altında gelişmiş Türk edebiyatı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-van e-de-bi-ya-tı