diplomasi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca diplomatie

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yabancı bir ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve sanatı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu işte çalışan kimsenin görevi, mesleği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu görevlilerin oluşturduğu topluluk.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Güç bir görüşme sırasında gösterilen ustalık ve beceriklilik.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "kamu diplomasisi" "mekik diplomasisi" "telefon diplomasisi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dip-lo-ma-si