ne demek?

Bir sorunun çözümü için devletler arasında gerçekleştirilen, seri biçiminde yapılan diplomatik temaslar

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

me-kik dip-lo-ma-si-si