dini bütün ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dinine çok bağlı, inancı sağlam olan, dinin buyruklarını eksiksiz yerine getiren

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,din bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-ni bü-tün