ne demek?

Dikmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

İlişkili birleşik kelimeler;

"orta dikme"

Hecelenişi / Hecelemesi;

dik-me

Ahşap yapılarda pencere ve kapı yanlarına dikilen direklerden her biri

Bir evde aileyi sürdürecek olan tek çocuk

Tipi / Türü;

mecaz

Ağaçtan direk

Tipi / Türü;

ağızlardan

► fidan

Tipi / Türü;

ağızlardan

Yük kaldırmakta kullanılan bir direkli maçuna

Tipi / Türü;

denizcilik

Dikey olan doğru veya düzlem; amut

Tipi / Türü;

matematik