orta dikme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir doğru parçasına orta noktasında dik olan doğru

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
or-ta dik-me